In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start


Dobr lakieru

dobor lakieruPierwsz? czynno?ci? jak? nale?y wykona? aby odpowiednio dobra? kolor lakieru do samochodu jest sprawdzenie czy aktualny kolor lakieru jest dok?adnie taki sam jak przy wyprodukowaniu pojazdu w fabryce. Kiedy ju? upewnimy si?, ?e nasz samochd nie mia? wcze?niej zmienianego koloru powinny?my zabra? si? za dok?adne sprawdzenie koloru, jednak cz?sto szczeglnie laicy nie zdaj? sobie sprawy jak to zrobi?? W praktyce jest to czynno?? bardzo prosta ktr? mo?na wykona? samodzielnie. W ka?dym aucie znajduje si? odpowiednia naklejka lub tabliczka na ktrej podany jest kod koloru lakieru lub jego numer. W zale?no?ci od marki mo?na jej szuka? np. na naklejce w baga?niku w przypadku modeli osobowych takich marek jak Skoda, VW, Audi, Seat lub pod kierownic? w samochodach dostawczych. Bywa jednak czasami tak ?e owego numeru ju? nie ma, poniewa? z jaki? powodw zosta?a zniszczona. W takim wypadku sprawdzenie koloru b?dzie trudne i nale?y je zleci? specjali?cie. Za??my jednak optymistyczny wariant. Znale?li?my tabliczk?... i co dalej? W zasadzie numer mamy gotowy wystarczy go odczyta?. Mo?e on by? na przyk?ad w takiej LA7W lub R902 takiej postaci. Sprawdzamy numer i jeste?my gotowi.