In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start Najcz??ciej wykonywane prace blacharskie


Najcz??ciej wykonywane prace blacharskie

blacharstwoDo najcz??ciej wykonywanych prac blacharskich nale?? przede wszystkim te wykonywane na poszyciu zewn?trznym. Mo?na tutaj zaliczy? usuwanie rozmaitych "otar?", wgniece?, za?ama? czy g??bokich zarysowa?. Najcz??ciej u?ywanym narz?dziem przy ich usuwaniu lub inaczej wypychaniu jest m?otek pneumatyczny lub m?otek zwyk?y razem z kowade?kiem. Jest to bardzo lekkie i zwrotne narz?dzie ktre ?wietnie si? sprawdza w miejscach gdzie jest mo?liwy dost?p od strony wewn?trznej. G?wnie tam gdzie nie ma wzmocnie? , tapicerki czy wyk?adzin. W miejscach niedost?pnych mo?na zastosowa? inne urz?dzenia i techniki mi?dzy innymi technik? wypychania d?wigniowego przy u?yciu "pogrzebaczy" lub bardziej zaawansowane urz?dzenia jak bardzo skuteczne zgrzewarko-wyci?garki.