In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start Naprawy powypadkowe z u?yciem ramy do prostowania karoserii


Naprawy powypadkowe z u?yciem ramy do prostowania karoserii

Naprawa powypadkowa samochodw mocno uszkodzonych wi??e si? czasami z prostowaniem konstrukcji nadwozia. Do tego celu s?u?? tak zwane ramy, sto?y lub p?yty. S? to urz?dzenia ktre daj? mo?liwo??:

  • niezwykle pewnego i mocnego zamocowania nadwozia do sztywnej ramy.
  • oddzia?ywania na zniekszta?cone elementy nadwozia bardzo du?ymi si?ami za pomoc? si?ownikw lub innych elementw zamocowanych do ramy.
  • wysokiej kontroli nad prostowanym elementem.

naprawa samochodu z uzyciem ramyRama prostownicza sk?ada si? z dwch podstawowych elementw: ogromnej solidnej konstrukcji do ktrej na sztywno mocowane jest nadwozie oraz elementw odpowiadaj?cych za jej prostowanie, czyli zespo?u ci?gn?co-prostuj?cego (np. si?ownikw hydraulicznych).

Jednak aby wykona? prost? korekt? nadwozia nie zawsze konieczne okazuje si? ustawienie pojazdu na ramie. Czasami mo?na to zrobi? ustawiaj?c auto na podno?niku no?ycowym. Takie rozwi?zani zaczyna zyskiwa? popularno?? z powodu bardzo ma?ej op?acalno?ci naprawy samochodw powa?nie uszkodzonych, ktre normalnie ze wzgl?du na koszty kwalifikuj? si? do kasacji.